Baphomet

3. dubna 2006 v 12:16 | Judyth |  Významy symbolů
Baphomet - Jméno údajné modly templářů, někdy též nazývané Baal, které je odvozeno z řeckých slov "bafé" a "metis", znamenajících "ohnivý křest". Zjev Bafometův je popisován různě, podle protokolů z procesu s templáři to byla lidská hlava s bílým vousem, posazená na ženském těle, v rukou držela bafometova postava slunce a měsíc spojené zlatým řetězem. Symbolický výklad tohoto zpodobnění byl následující: Duch (hlava) v aktivním spojení s hmotným tělem ovládá hvězdné síly čili astrální oheň. Podle jiných verzí byl Bafomet zpodobňován s několika hlavami či tvářemi, s falem ajinak. Jedna z Bafometových soch je instalována v průčelí pařížského kostela Saint-Merri, byla však zhotovena až v XIX. stol.
Tento obrázek Baphometa je od E. Léviho a je asi ze všech nejznámější. Lévi ho nakreslil jako kozí hlavu na ženském těles falem v podobě Caducea. Bafometem je také někdy nazýván obrácený pentagram s vkreslenou hlavou Mendéského kozla - symbol Satana (či spíše černé magie).
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.